Ubezpieczenie

Przedszkolaki objęte są grupowym ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie AVIVA, nr polisy 100050040543

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Aviva

Wyciąg z OWU

W razie wypadku prosimy o kontakt telefoniczny z doradcami AVIVA:

Joanna Kurch - tel. 512 816 966
Wiesław Lenart - tel. 503 129 225