Ubezpieczenie

Przedszkolaki objęte są grupowym ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie AVIVA, nr polisy 100050046809

Ogólne warunki ubezpieczenia 


W razie wypadku prosimy o kontakt telefoniczny z doradcą AVIVA:


Wiesław Lenart - tel. 503 129 225