Oferta

Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.


Czesne obejmuje:

-  9 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu

-  realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego (zgodnie z MEN)

-  zajęcia z j. angielskiego ( 2 x w tygodniu )

-  zajęcia „profilaktyka i korekcja wad postawy”

-  warsztaty plastyczne

-  rytmikę

-  logorytmikę ( zajęcia z dziedziny logopedii )

-  zajęcia sportowe na sali gimnastycznej

-  kuchcikowo

Dodatkowo w ramach czesnego zapewniamy każdemu nowemu przedszkolakowi specjalistyczną, indywidualną konsultację logopedyczną, kontrolę postawy ciała oraz całoroczną opiekę psychologa.


Zapewniamy:

-  program pobudzający rozwój kreatywności i zdolności twórczych

-  budzenie zdolności muzycznych, plastycznych, językowych oraz sportowych

-  indywidualne podejście do każdego dziecka

-  monitoring zajęć

-  opiekę dwóch nauczycielek w każdej grupie

-  dostęp do logopedy i psychologa

-  szeroki wachlarz zajęć dodatkowych ( j.angielski, warsztaty plastyczne, logorytmika itp.)

-  wycieczki, pokazy artystyczne.