Program i zajęcia

Program i zajęcia 

"Ku dziecku – entliczek pentliczek" 

Program wychowania przedszkolnego, Barbara Bilewicz – Kuźnia i Teresa Parczewska 

Przedszkole „Mały Bystrzak” działa zgodnie z Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego zawartą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r., obowiązującą od roku szkolnego 2009/2010, Podstawę tą w bieżącym roku szkolnym realizujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego autorstwa B. Bilewicz – Kuźni oraz T. Parczewskiej - KU DZIECKU - Entliczek pentliczek. Zgodnie z koncepcją programu, opieramy się o teorię Inteligencji Wielorakich H. Gardnera. W świetle tej teorii każdy człowiek jako jednostka różni się od innych profilem inteligencji, mającej wieloraką, złożoną strukturę , a jej różnorodność ujawnia się w procesie, rozwiązywania problemów. Jest to program oparty na założeniu, że nie wszystkie dzieci mają takie same zainteresowania czy zdolności. Program zwraca również uwagę na nauczycieli, gdyż nie wszyscy uczą w ten sam sposób. Motywem przewodnim programu jest koncentracja oparta na indywidualnym rozwoju dziecka, odkrywaniu jego wielorakich zdolności i zainteresowań, pobudzanie ich, wzmacnianie, rozwijanie ze szczególnym uwzględnieniem naturalnej aktywności dzieci. Z perspektywy nauczycieli należy patrzeć na dzieci przez pryzmat ich zdolności i sukcesów, a nie ich braków i słabszych stron. Jako nauczyciele wykorzystujący program - Ku dziecku – z góry przyjmujemy, że każde dziecko jest zdolne - przejawia różne zdolności w różnych okresach swojego życia, mimo, że początkowo mogą być one zupełnie niezauważalne. W codziennej pracy z dziećmi stosujemy również wiele metod edukacyjno – rozwojowych: - elementy metody W. Sherborne - elementy metody Kniessów - elementy metody globalnego czytania G. Domana - elementy metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz - elementy metody Pedagogiki zabawy - Klanzy - elementy metody M. Montressorii - elementy metody C. Orffa Podążając za potrzebami dzieci, w ofercie edukacyjnej naszego przedszkola znajdują się następujące zajęcia: ¦ język angielski Naukę języków obcych powinno się rozpoczynać jak najwcześniej, ponieważ dziecięcy umysł jest wówczas bardzo chłonny, a narząd mowy jeszcze niesamowicie plastyczny i zdolny do bezbłędnego odtwarzania poznawanych obcojęzycznych słów. Zajęcia językowe w naszym przedszkolu prowadzone są dwa razy w tygodniu w formie nowatorskiej i oryginalnej zabawy. Poziom ich zaawansowania dobrany jest do wieku i etapu rozwoju przedszkolaków. Zajęcia te polegają głównie na prowadzeniu gier językowych, zabaw, śpiewaniu piosenek, prowadzeniu mini-dialogów, zabaw ruchowych, zgadywanek i temu podobnych formach edukacyjnych. W celu uatrakcyjnienia wykorzystujemy również materiały audiowizualne, różne rodzaje aktywności plastycznej (np. malowanki wycinanki), ćwiczenia na kartkach, zgadywanki, itp. Zajęcia z dziećmi polegają na pracy w kilkuosobowych grupach, których największa zaletą jest możliwość poświęcenia dzieciom większej ilości czasu oraz indywidualnej uwagi. ¦ zajęcia z dziedziny logopedii – logorytmika w trosce o naszych przedszkolaków, regularnie raz w tygodniu, dzieci uczestniczą w zajęciach z dziedziny logopedii, które oparte są na zajęciach ruchowych wspomagających rozwój mowy, jak również ogólny rozwój dziecka. Jest to swoista forma połączenia rytmiki i terapii logopedycznej.Ćwiczenia logorytmiczne są szczególnie polecane dla dzieci, które mają trudności w mówieniu i porozumieniu się, w sprawnym poruszaniu się czy w orientacji przestrzennej, dla dzieci nieśmiałych jak również nadruchliwych. ¦ warsztaty plastyczne - Warsztaty plastyczne prowadzone są w formie twórczych, kreatywnych zajęć, na których dzieci odkrywają świat sztuki współczesnej. Przedszkolaki zapoznają się z różnorodnymi materiałami plastycznymi oraz metodami przetwarzania ich i wykorzystywania. Staramy się aby zajęcia te rozbudzały wyobraźnię dzieci i motywowały do przedstawienia własnej ekspresji. Niezwykle ważnym aspektem warsztatów jest nauka dostrzegania piękna i estetyki, wykorzystanie wyobraźni, przeżywanie emocji związanych ze wspólnym tworzeniem, wykonywaniu zadań zespołowych, które jednocześnie wzmacniają poczucie przynależności do grupy. ¦ Warsztaty taneczno – ruchowe taniec jako jeden z elementów aktywności ruchowej dziecka spełnia wiele ważnych funkcji w jego rozwoju. W naszym przedszkolu prowadzone są one raz w tygodniu, ponieważ jak powszechnie wiadomo taniec pomaga poprawić koordynację ruchową, walczyć z wadami postawy jak też sprzyja rozwojowi wszechstronnej sprawności fizycznej. Poprzez taniec dziecko ma możliwość zaprezentowania własnych umiejętności, poznania funkcjonowania ludzkiego ciała, integracji z rówieśnikami. W tańcu dziecko wyzwala emocje, które nie zawsze da się ująć w słowa, a zabawy ruchowe w rytm muzyki są sposobem na zrozumienie i poznanie świata. Zajęcia rytmiczno-ruchowe rozwijają słuch muzyczny oraz wyczucie rytmu, kształtują koordynację słuchowo-ruchową. Taniec jest dla dziecka przeżyciem magicznym - w nim każda dziewczynka zamienia się w księżniczkę balu, a każdy chłopiec przeistacza się w swego muzycznego idola... Bajki stają się rzeczywistością! ¦ zaj. profilaktyczne i korekcyjne wad postawy - W wieku przedszkolnym szczególnie ważna jest obserwacja kształtowania postawy dziecka, w okresie tym bardzo często występują różnego rodzaju nieprawidłowości. Niezauważone we wczesnym okresie rozwoju dziecka pogłębiają się co w późniejszym czasie wymaga wielu starań w celu ich korekty. Stąd też zajęcia te są szczególnie ważne dla przedszkolaków, w tym okresie życia dziecka mają one na celu wyrabianie poprawnych nawyków kształtujących postawę ciała (profilaktyka), korygowanie zaburzeń statyki ciała, przeciwdziałanie ich utrwalaniu oraz pogłębianiu, wyrównywanie zaburzeń w rozwoju motoryki, zapobieganie powstawaniu zaburzeń statyki ciała oraz wyrównywanie deficytu ruchów dzieci z odchyleniami w stanie zdrowia lub rozwoju. Zajęcia profilaktyczne i korekcyjne odbywają się w formie profilaktycznych, wzmacniających ćwiczeń, specjalnie dopasowanych do wieku dzieci gier i zabaw ruchowych.