Opłaty

Wpisowe do przedszkola wynosi 0 PLN.


Czesne w roku szkolnym 2017 / 2018 za miesiąc wynosi – 300 PLN. Opłacane jest z góry przelewem na konto przedszkola do siódmego dnia każdego miesiąca.


Stawka żywieniowa dzienna – 9 PLN ( I śniadanie, II śniadanie - owoc, obiad, podwieczorek ) – płatne wraz z opłatą za czesne.


Numer konta:  PKO Bank Polski  72 1020 1433 0000 1602 0104 3629  Opłaty dodatkowe:

-  ubezpieczenie płatne jednorazowo we wrześniu za cały rok – 40 PLN

-  wydarzenia wewnątrz przedszkola, wyjazdy, wycieczki poza przedszkole: teatrzyk, zoo, itp.

-  podręczniki płatne jednorazowo we wrześniu za cały rok