Smerfy na niebieskim marszu

 19. kwietnia nasze Smerfy, ubrane od stóp do głów na niebiesko, wzięły udział w niebieskim marszu, czyli "Marszu świadomości autyzmu".


Celem tego przedsięwzięcia jest pomoc w zrozumieniu tego zaburzenia i uwrażliwienie innych na problemy dotkniętych nim osób.

GALERIA