Dokumenty do pobrania

Wzory dokumentów upoważniające do odbioru dziecka z przedszkola:

upoważnienie stałe do odbioru dziecka z przedszkola

jednorazowe ("awaryjne") upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

Ogólne warunki ubezpieczenia przedszkolaków:

OWU Aviva