Oferta

Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

Czesne obejmuje:

–  9 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu

–  realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego (zgodnie z MEN)

–  zajęcia z j. angielskiego ( 2 x w tygodniu )

–  zajęcia „profilaktyka i korekcja wad postawy”

–  warsztaty plastyczne

–  rytmikę

–  logorytmikę ( zajęcia z dziedziny logopedii )

–  zajęcia sportowe na sali gimnastycznej

–  kuchcikowo

Dodatkowo w ramach czesnego zapewniamy każdemu nowemu przedszkolakowi specjalistyczną, indywidualną konsultację logopedyczną, kontrolę postawy ciała oraz całoroczną opiekę psychologa.

Zapewniamy:

–  program pobudzający rozwój kreatywności i zdolności twórczych

–  budzenie zdolności muzycznych, plastycznych, językowych oraz sportowych

–  indywidualne podejście do każdego dziecka

–  monitoring zajęć

–  opiekę dwóch nauczycielek w każdej grupie

–  dostęp do logopedy i psychologa

–  szeroki wachlarz zajęć dodatkowych ( j.angielski, warsztaty plastyczne, logorytmika itp.)

–  wycieczki, pokazy artystyczne.