Ubezpieczenie

Przedszkolaki objęte są grupowym ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie AVIVA, nr polisy 170011105993745
W razie wypadku prosimy o kontakt telefoniczny z doradcą AVIVA:
Wiesław Lenart – tel. 503 129 225