Pierwsza pomoc

Jak ważna jest pierwsza pomoc, wiemy wszyscy. Dlatego Bystrzaki wzięły udział w spotkaniu z ratownikiem medycznym – panem Sewerynem oraz strażakiem ochotnikiem – panem Wojtkiem. Przedszkolaki utrwaliły sobie numery alarmowe poszczególnych służb ratowniczych i poznały pracę ratownika. Następnie przedszkolaki miały okazję wysłuchać informacji na temat udzielania pierwszej pomocy. Uczyły się również jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej. Z wielką uwagą przyglądały się jak pan Seweryn demonstrował sztuczne oddychanie i masaż serca na przywiezionych przez siebie fantomach. Największą frajdą była jednak praktyka 😀 Dzieciaki z ogromnym zaangażowaniem opatrywały przyniesione przez siebie misie, wykorzystując zdobytą wiedzę teoretyczną 🙂
To była dla nas wszystkich bardzo cenna lekcja – dziękujemy 😊