Oferta

W klubie malucha „Bystrzaczek” zapewniamy nie tylko profesjonalną opiekę nad dziećmi w wieku 1,5-3 lata. Naszym celem jest harmonijny rozwój naszych „Bystrzaczków” w sferze społecznej, fizycznej i emocjonalnej. A ponieważ najlepszą metodą na poznanie przez dziecko świata i ludzi jest mądra zabawa – taką formę aktywności organizujemy w naszym klubie. Przygotowujemy naszych podopiecznych do dalszej edukacji i uczymy samodzielności.

Czesne obejmuje m.in.:

–  9-godzinny pobyt dziecka w klubie,

–  zajęcia sensoryczne,

– zajęcia plastyczne,

–  bajkoterapię,

– zabawy muzyczno-ruchowe,

–  zajęcia na sali gimnastycznej.

Zapewniamy:

–  program pobudzający rozwój kreatywności i zdolności twórczych,

–  budzenie zdolności muzycznych, plastycznych i językowych,

–  indywidualne podejście do każdego dziecka.

Dodatkowo:

Dzieci, które będą kontynuować edukację w przedszkolu „Mały Bystrzak”, podczas ostatniego roku w klubie biorą udział w dodatkowych zajęciach takich, jak:

– język angielski,

– warsztaty kulinarne,

– teatrzyki,

– tematyczne imprezy przedszkolne,

– spotkania z gośćmi odwiedzającymi przedszkole, itp.