Ubezpieczenie

„Bystrzaczki” w roku 2022/23 objęte są grupowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie SIGNAL IDUNA. Nr polisy 384378.