Ubezpieczenie

„Bystrzaczki” w roku 2023/24 objęte są grupowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie SIGNAL IDUNA. Nr polisy 384878.