Części ciała znam :)

Ciekawostkę powiem Wam:
części ciała swego znam!
Tu paluszek, tam paluszek,
dobrze wiem gdzie jest mój brzuszek ?
Tutaj nóżka i tu nóżka,
chodź, zatańczymy, jak kaczuszka ?