Idzie wiosna!

Na wiosnę wszyscy czekamy 🧐
i o jej pierwszych oznakach rozmawiamy. 🙃
Przebiśniegi i zawilce na nas zerkają,
a krokusy – kolorami zachwycają. 💐
Na spacerku w parku więc ich szukamy,
przecież przedwiośnie ze słońcem mamy 🌞