Dokumenty do pobrania

Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola:
Procedura bezpieczeństwa Covid-19: