Opłaty

Wpisowe wynosi 500 PLN (zaliczane na poczet czesnego za wrzesień).

Czesne w roku szkolnym 2022/2023 za miesiąc wynosi 500 PLN – opłacane jest z góry przelewem na konto przedszkola do siódmego dnia każdego miesiąca.

Dzienna stawka żywieniowa – 14 PLN obejmuje: I śniadanie, II śniadanie – owoc, dwudaniowy obiad i podwieczorek – płatne wraz z opłatą za czesne.

Numer konta:  PKO Bank Polski  72 1020 1433 0000 1602 0104 3629  

Opłaty dodatkowe:

–  ubezpieczenie płatne jednorazowo we wrześniu za cały rok

–  wydarzenia wewnątrz przedszkola, wyjazdy, wycieczki poza przedszkole: teatrzyk, zoo, itp.

–  podręczniki płatne jednorazowo we wrześniu za cały rok,

– wyprawka 200 PLN.