Opłaty

Wpisowe wynosi 400 PLN (zaliczane na poczet czesnego za wrzesień).

Czesne w roku szkolnym 2021/2022 za miesiąc wynosi 400 PLN – opłacane jest z góry przelewem na konto przedszkola do siódmego dnia każdego miesiąca.

Dzienna stawka żywieniowa – 12 PLN obejmuje: I śniadanie, II śniadanie – owoc, dwudaniowy obiad i podwieczorek – płatne wraz z opłatą za czesne. W związku z dużymi podwyżkami cen od września 2021 stawka żywieniowa wynosić będzie 12 zł dziennie.

Numer konta:  PKO Bank Polski  72 1020 1433 0000 1602 0104 3629  

Opłaty dodatkowe:

–  ubezpieczenie płatne jednorazowo we wrześniu za cały rok – 39 PLN,

–  wydarzenia wewnątrz przedszkola, wyjazdy, wycieczki poza przedszkole: teatrzyk, zoo, itp.

–  podręczniki płatne jednorazowo we wrześniu za cały rok,

– wyprawka 100 PLN.