Ubezpieczenie

Przedszkolaki w roku 2022/23 objęte są grupowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie SIGNAL IDUNA.

Nr polisy 384378.