Dokumenty do pobrania

Wzór dokumentu upoważniający do odbioru dziecka z klubu:
Procedura bezpieczeństwa Covid-19: