Próbna ewakuacja

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, jak co roku, w przedszkolu odbyła się próbna ewakuacja. Nad prawidłowym przebiegiem ćwiczeń czuwała Państwowa Straż Pożarna 🧑‍🏭. Celem akcji było nabycie umiejętności prawidłowego zachowania się w sytuacji zagrożenia. Dzieci i personel sprawnie opuścili budynek i udali się do wyznaczonego miejsca.
Po udanej ewakuacji strażacy pokazali Bystrzakom wóz 🚒 i oprzyrządowanie przeciwpożarowe. Przeprowadzili również ćwiczenia z użyciem węża strażackiego oraz podnośnika pożarniczego. Dzieciaki poznały również ciekawostki związane z pracą strażaka.
Serdecznie dziękujemy strażakom za ich służbę i życzliwość dla nas ❤️